PraiseGate International Ministries
 

NT böcker i kronologisk ordning


Nya Testamentet skrevs under en 50 års period (45-95 f.Kr). De kopierades och spreds i församlingarna, redan 150 AD så fanns begreppet Nya Testamentet. Följande tabell listar ny testamentets böcker i kronologisk ordning. Denna är till stor hjälp när man studerar Bibeln.


Nya Testamentets böcker i kronologisk ordning

 

År
Bok
Författare
45-49
Jakobs Brev Jakob (Jesu bror Gal 1:19)
49
Galaterbrevet Paulus
51
1 & 2 Tessalonikerbrevet Paulus
50-60
Markusevangeliet Markus (son till Maria, Apg 12:12, omvänd av Petrus undervisning 1 petr 5:13)
50-60
Matteusevangeliet Matteus (en av de 12 apostlarna)
55
1 Korintierbrevet Paulus
56
2 Korintierbrevet Paulus
57-58
Romarbrevet Paulus
60
Lukasevangeliet Lukas (läkare)
61
Apostlagärningarna Lukas (läkare)
61
Kolosserbrevet Paulus
61
Efesierbrevet Paulus
63
Filipperbrevet Paulus
63
Filemon Paulus
63-64
1 Petrusbrevet Petrus (en av de 12 apostlarna)
63-66
1 Timoteusbrevet Paulus
63-66
Titusbrevet Paulus
64-68
Hebreeerbrevet okänd
66
2 Petrusbrevet Petrus (en av de 12 apostlarna)
67
2 Timoteusbrevet Paulus
68-80
Judas brev Judas
85-90
Johannesevangeliet Johannes (en av de 12 apostlarna)
85-90
1,2,3 Johannesbrevet Johannes (en av de 12 apostlarna)
90-95
Uppenbarelseboken Johannes (en av de 12 apostlarna)

Varför är det interessant med en tidslinje?

Här några exempel på "ny" information som gör bibelläsningen intressant!

 

Exempel 1)
64 e.Kr sitter Paulus i fängelse och längtar till himlen (Fil 1:23). Om Paulus skulle ha lämnat jorden då skulle vi inte haft: Filemon, Timoteusbreven, Titusbrevet som skrevs efter Filipperbrevet.

 

Exempel 2)
Man kan se en tydlig utveckling i Paulus ödmjuket när han beskriver sig själv:

  • 55 e.Kr. - "den ringaste bland apostlarna..." (1 Kor 15:9)
  • 61 e.Kr. - "den ringaste bland alla heliga..." (Ef 3:8)
  • 63 e.Kr. - "Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare - och bland dem är jag den störste." (1 Tim 1:15)

Läs gärna böckerna och då särskilt Paulus brev i kronologisk ordning och se nya dimensioner i Guds ord!