Hem Tillbaka

Underbar frid, sgt 546

[Vers 1]
Jag funnit en frälsare mäktig och god
en mästare härlig och blid
Försonad och renad igenom hans blod
jag nu har förblivande frid

[Ref]
Underbar frid, underbar frid
frid som ej världen kan ge
När han förde min själ
ifrån mörker till ljus
fick jag underbar, underbar frid

[Vers 2]
All ofrid och oro
min själ hade bränt
försvann vid hands ljuvliga ord
Hans frid är den bästa
jag någonsin känt
hans glädje den bästa på jord

[Vers 3]
Jag giver till Jesus
min mästare allt
mitt liv, mina gåvor, mitt pund
Din stig vill jag vandra
som han mig befallt
och göra hans vilja var stund