Hem Tillbaka

Sjung om Guds rika kärlek, sgt 434

[Vers 1]
Sjung om Guds rika kärlek famnade världen vid
Sjung om det blod som skänker sargade hjärtan frid
Sjung om den stora gåva Fadern i Sonen gav
Sprid det glada bud till var syndens slav

[Refräng]
Kristus på korset vunnit frälsning för var och en
Han har i sig förenat mänska och Gud igen
Brusten är templets förlåt vägen är öppen fri
Öppen till nådastolen för dig och mig

[Vers 2]
Sjung om hur Jesus älskar varje förlorad själ
söker de vilsna fåren löser var syndens träl
Sjung om den nya vägen levande fri och ljus
som ifrån jorden leder till Faderns hus

[Vers 3]
Sjung om Guds Andes fullhet segrande liv och frid
hopp i allat sorgens mörker kraft i all livets strid
Sjung om en ny gemenskap helande varm och ren
som här i världen vittnar om kärleken