Hem Tillbaka

Du är vår Far, Gud

[Vers]
Du är vår Far Gud och vi älskar Dig,
vi lyfter upp Ditt namn på jorden.
Låt Ditt rike nu bli synligt i vår lovsång,
Dina mäktiga ord ibland oss bo.

[Refräng]
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
som var och är och som skall komma.
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
som råder i evighet.

[Refräng]
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
Som var och är och som skall komma.
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
som råder i evighet,
som råder i evighet,
som råder i evighet.