Hem Tillbaka

Jesaja 25 – Han har segrat över döden

[Intro]

[Vers]
Han har segrat över döden för alltid,
och Herren vår Gud torkar tårarna bort.
Från hela jorden lyfter han bort all vår skam.
Så uppfyller Herren sitt ord.

[Refräng]
Vi höjer nu ett glädjerop:
Se, vår Gud är med oss,
han som vi väntat på!
Och han skall rädda oss.
Ja, han är den vi väntade på.
Nu är frälsningen här, och vi dansar så.