Hem Tillbaka

Gud är här för att välsigna, sgt 409

[Vers 1]
Gud är här för att välsigna
oss med Andens kraft och liv
Himlen nu är fylld av skyar
oss ett vårregn Herre giv

[Ref]
Låt det ske o Gud vi beder sänd oss nådens strömmar du
Se vi väntar se vi bidar visa oss din frälsning nu

[Vers 2]
Gud är här för och vi förnimmer
att vi står på helig grund
men vi längtar efter mera
av dig själv i denna stund

[Vers 3]
herre ge oss av din fullhet
du som hjärtats längtan ser
låt välsignelse nu strömma
från din himmel till oss ner