Hem Tillbaka

Hos Jesus bara hos Jesus

[Intro]

[Vers 1]
Var finnen än hjärtat sin ljuvaste ro
hos Jesus bara hos Jesus
Var finnes en klippa som grund för min tro
hos Jesus bara hos Jesus

[Vers 2]
Var finnes det levande vattnet att få
hos Jesus bara hos Jesus
Var finnes väl bröd mitt öknen att få
hos Jesus bara hos Jesus

[Refräng]
Hos Jesus, hos Jesus där
trivdes min själ så innerligt väl
Det kan ej förklaras, det kan blott erfaras
Hur saligt det är hos Jesus

[Vers 3]
Var undfår vi anden dess fullhet och fröjd
hos Jesus bara hos Jesus
Var finne en skara där enhet är röjd
hos Jesus bara hos Jesus

[Vers 4]
Var samlas den blodtvagna skaran en gång
hos Jesus hemma hos Jesus
Så var får vi fröjdas en evighet lång
hos Jesus hemma hos Jesus