Hem Tillbaka

Likt vårdagssol i morgonglöd, psalm 198

[1]
Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.

[2]
Som fåglars kör i lund och mark
besjunger våren, blid och stark
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder.

[3]
Snart alla ängar stå i skrud,
och skogen kläder sig till brud
när livets krafter blomma.
Så komme vår i Jesu namn
i folkets liv, i kyrkans famn
till alla själars fromma.