Hem Tillbaka

Kom du helige Ande

[Vers 1]
Kom du helige Ande
med Hjälparens kraft
Kom du helige Ande
med all din makt

[Chorus 1]
Kom som en duva ner
Kom som en duva ner
till oss

[Chorus 2]
Kom som en stilla vind
Kom som en stilla vind
till oss

[Chorus 3]
Ge av din kärlek mer
Ge av din kärlek mer
åt oss