Hem Tillbaka

Helig, helig, helig, psalm 3

[Intro]

[Vers 1]
Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig
När den nya dagen gryr vår lovsång till dig går
Helig, helig, helig, nådefull och mäktig
Dig vi vill tillbedja, Gud och Fader vår

[Vers 2]
Helig, helig, helig, sjunga helgon alla,
sänka sina gyllne kronor för din härlighet.
Ned för dig keruber och serafer falla.
Du var och är och blir i evighet.

[Vers 3]
Helig, helig, helig, hög och otillgänglig
är din glans din klara som ej syndigt öga ser.
Evig är din nåd din kärlek oförgänglig.
Allgod till stoftets barn Du skådar ner.

[Vers 4]
Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig!
Över himlar, jord och hav ditt herravälde når.
Helig, helig, helig nådefull och mäktig
Dig vi tillbedja Gud och Fader vår.