Hem Tillbaka

Oändlig nåd, ps 231

[Vers 1]
Oändlig nåd mig Herren gav
Och än i dag mig ger
Jag kommit hem, jag vilsen var
Var blind, men nu jag ser

[Vers 2]
Guds nåd, jag skälvde inför den,
Men sedan gav den ro,
Och aldrig var den större än
Den dag jag kom till tro.

[Vers 3]
Jag kom ur tvivel, mörka djup,
Ur vanmakt och ur skam.
Den nåd som bar mig intill
Nu skall bära ända fram.

[Vers 4]
Guds löften ger vår längtan svar,
Som klippan är hans ord.
Ej bättre sköld och skydd jag
Har i himmel och på jord.