Hem Tillbaka

Till vem skulle vi gå?

[Intro]

[Vers 1]
Herre, Du är livets bröd
Genom Din död gav Du oss liv
Herre, Du är vår frid

[Refräng]
Herre, till vem skulle vi gå om inte till Dig?
Skulle inte Dina barn först söka sin Fader?
Herre, här är vi nu

[Vers 2]
Herre, Ditt Ord är av evighet
I Din närhet hör vi Din röst
Herre, Du ger oss tröst

[Vers 3]
Herre, Ditt folk försmäktar
i ett torrt land som ej kan tillfredsställa
Herre, Du är vår källa

[Vers 4]
Herre, hos Dig finns ett dukat bord
Du förberett allt, ett löftesland
Herre, kom sätt oss i brand