Hem Tillbaka

Grip du mig helige Ande, 396

[Vers 1]
Grip du mig, helige Ande
drabba mig, låga klar.
Visa mig vägens riktning,
ge mig mina frågor svar.

[Vers 2]
Ror vid mig helige Ande,
rör vid mitt dolda jag.
Lär mig tro att att Jesus
leder mig varje dag.

[Vers 3]
Sporra mig helige Ande,
gör du mig trygg och fri.
Ge mig tjänst och ansvar,
låt mig till glädje bli.

[Vers 4]
Upplys mig , helige Ande,
så att jag kan förstå :
också nu gör Herren
det som han gjörde då.

[Vers 5]
Jag har en uppgift att fylla.
Kristus har bruk för mig!
Därför, helige Ande,
vill jag nu tacka dig.