Hem Tillbaka

Tacka Jesus för frälsning


Tacka Jesus för frälsning, reningen i hans blod
Tacka Jesus för seger kraft, och hans levande ord
Mer har Jesus att ge dig, förrådet tar aldrig slut
Öppna hjärtat för Jesus kär, av hans rikedom ta ut
Bed om visdomens gåva, bed om Kunskapens ord
Bed om tro för det hopplösa, och Guds helande kraft
Nu sker under och tecken, Jesus verkar idag
Tungotal, profetia! Välsignelse får du och jag