Hem Tillbaka

Rena mig med elden från din Ande

[Vers 1]
Rena mig med elden från Din Ande
Rena mig och gör mig mer lik Dig
Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv
Använd mig, Gud som du vill

[Vers 2]
Tag mig Gud och sänd mig med Din Ande
Tag mig Gud och använd mig just nu
Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv
Använd mig, Gud som du vill