Hem Tillbaka

Sjung, sjung av hjärtat sjung, ps 368

[Vers 1]
Det enda namn som giver oss frid och salighet
den enda väg som leder till en evig härlighet,
den enda grund som håller att säkert vila på
är Kristus, han är klippan som alltid skall bestå

[Refräng]
Sjung, sjung av hjärtat sjung
och lova Herren Jesus
din Frälsa -re och kung

[Vers 2]
Den enda vän jag känner som blir sig lik i allt
den enda skatt som evigt berikar tusenfalt
den enda ros som aldrig här
i förgängelsen kan brytas av och vissna
är Jesus, Frälsaren

[Vers 3]
Den enda sång som sjunges i evigheten lång
av människor och änglar det är en jubelsång
till Guds och Lammets ära som frälsning åt oss vann
Det är den nya sången som ingen tysta kan