Hem Tillbaka

Den blomstertid nu kommer (gospel 6/8)

[Intro]

[Vers 1]
Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor
Du nalkas ljuva sommar
då gräs och gröda gror
Med blid och lidlig värma
till allt som varit dött
Sig solens strålar närma
och allt blir åter fött

[Vers 2]
De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd
De rika örtersängar
och lundens gröna träd
De skola oss påminna
Guds godhets rikedom
att vi den nåd besinna
som räcker året om

[Vers 4]
O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår.