Hem Tillbaka

Jag ser en stad i ljus

[Vers 1]
Genom tårarnas land, från en främmande strand,
går min väg emot All-Faderns hus
Med min fackla i hand, med mitt hjärta i brand
Jag nu spanar mot staden i ljus

[Refräng]
Jag ser en stad i ljus, en stad i ljus
ej ljus från lampa, måne eller sol
Guds härlighet det är, den når från pol till pol.
Jag ser en stad i ljus, en stad i ljus.

[Vers 2]
Genom smärtornas dal, genom sorger och kval.
Jesus leder mig, trots stormarnas brus.
Genom dimmor och snår, jag mot hemlandet går,
och ser fram emot stadens i ljus.

[Vers 3]
Genom lidandets land, horisonternas rand,
ser jag strimman av gryningens ljus.
Snart min vandring är slut, jag får då vila ut.
Jag nått målet i staden av ljus.