Hem Tillbaka

Den blomstertid nu kommer (ps 199)

[Vers 1]
Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor
Nu nalkas ljuva sommar
då gräs och gröda gror
Med blid och lidlig värma
till allt som varit dött
Sig solens strålar närma
och allt blir åter fött

[Vers 2]
De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd
De rika örtersängar
och lundens gröna träd
De skola oss påminna
Guds storhets rikedom
att vi den nåd besinna
som räcker året om

[Vers 3]
Man hörer fåglar sjunga
med mångahanda ljud;
skall icke då vår tunga
lovsäga Herran Gud?
Min själ upphöj Guds ära
stäm upp din glädjesång
till den som vill oss nära
och fröjda på en gång.

[Vers 4]
O Jesus, du oss frälsar,
du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar.
Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta
som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta,
du vän som allt förmår.

[Vers 5]
Välsigna årets gröda
och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda,
välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda
och kvällens vilostund.
Låt livets källa flöda
ur Ordets djupa grund.