Hem Tillbaka

Så stor är vår Gud

[Vers 1]
Vår Konungs majestät klädd i härlighet
Må jorden glädja sig Jorden glädja sig
I ljus han sveper sig och mörkret gömmer sig
och skälver för Hans röst Skälver för Hans röst

[Ref]
Så stor är vår Gud Sjung med mig
Så stor är vår Gud
Och alla ska se hur stor Gud är

[Vers 2]
I evighet Han är Våra liv Han bär i sin starka hand
I sin starka han
Helig treenighet Fader, Ande, Son
Stark i ödmjukhet Stark i ödmjukhet

[Stick]
Hans namn står över allt
Värdig allt vårt lov
Vi ropar ut vår Gud
Han är stor