Hem Tillbaka

Endast av nåd får vi komma

[Vers]
Endast av nåd får vi komma
endast Din nåd ger oss liv
Ej genom nåt vi kan göra
endast Din nåd ger oss liv
In i Din närhet Du kallar
Drar oss till Dig
Och på Din nåd vill vi svara
Herre vi kommer nu

[Stick]
Herre Du är ju helt rättvis vem kan då
Nalkas Din heliga närhet och ändå bestå
Genom Din seger på korset så är vi
Fria från synden och döden och Du ger oss liv