Hem Tillbaka

Den blida vår är inne, ps 197 (gospel arr)

[Vers 1]
Den blida vår är inne
och nytt blir jordens hopp
Ny fröjd får varje sinne
nytt liv får varje knopp
Hur livligt solen strålar
hur majestätiskt mild
för dödliga hon målar
odödlighetens bild!

[Vers 2]
Förskönad nu naturen
står klädd i högtidsdräkt
Vad ljuvlig vällukt, buren
till oss av vindens fläkt
Vad prakt, vad rikedomar
som skifta tusenfalt
Se runtomkring dig blommar
och lever, doftar allt

[Vers 3]
Ur sky, ur luft och lunder
vi fågelsången hör
Än sker Guds skaparunder
och allting nytt han gör
Då går vi som i drömmar
på strand och skogens stig
och ur vårt inre strömmar
en lovsång, Gud, till dig

[Vers 4]
Och allt som låg är fruset, i dagar vinter grå
skall löst av himmelsljuset, mot blom och mognad gå
Vi glädes åt varandra, åt sol och sommartid
att på Guds jord få vandra, och äga himlens frid