Hem Tillbaka

Frälsare på korsets stam, sgt 527, ps 605

[Vers 1]
Frälsare på korsets stam
nu till dig jag träder fram
du som bar min synd och skam
Jesus, Herre Jesus

[Vers 2]
Ödmjukt till ditt kors jag går
du som all min nöd förstår
Blott hos dig jag hjälp nu får
Jesus, Herre Jesus

[Vers 3]
All min köld och orenhet
synd vars djup jag själv ej vet
fräls mig du som kännder det
Jesus, Herre Jesus

[Vers 4]
Jag är svar men stark är du
låt mig nu få känna här
att du mina bördor bär
Jesus, Herre Jesus

[Vers 5]
Led mig med din starka hand
lös mig från syndens band
låt mig leva i ditt land
Jesus, Herre Jesus