Hem Tillbaka

Dina händer är fulla av blommor, ps 154

[Vers 1]
Dina händer är fulla av blommor
Vem var det du tänkte att ge dem till
Mina blommor var tänkta för Kristi grav
Men han fanns ej där och hans grav är tom
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja

[Vers 2]
Dina läppar är fyllda av sånger.
Säg, var kommer glädjens sång ifrån?
Ifrån graven den tomma, där Jesus låg.
Han som lever nu ger oss glädjens ton.
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja.

[Vers 3]
Dina ögon är fyllda av glädje.
Säg, vad har de sett för att få sånt ljus?
De har sett hur vårt liv fick en mening.
Jesus fyller mörkret med liv och ljus.
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja.

[Vers 4]
Jesus, uppstånden är du ibland oss
Du som lever, lider på jorden nu
Våra ögon är till för att se dig
Forma våra händer till tjänst och bön
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja.