Hem Tillbaka

Dagen är kommen, O kom låt oss tillbedja, ps 122

[Vers 1]
Dagen är kommen! Kärlek triumferar
Kom låt oss skynda till Betlehem
Hälsad av änglar, Krist är född till jorden
O kom låt oss tillbedja, O kom låt oss tillbedja,
O kom låt oss tillbedja vår Herre Krist

[Vers 2]
Gud av Gud Fader, ljus av ljusens källa
Mäniskoson av Maria född
Så Gud sin kärlek för all världen visar

[Vers 3]
Ordet blev kött och tog sin boning bland oss
Kom till vår jord Kristus är hans namn
Så Gud sig härlig för all världen visar

[Vers 4]
Sjung halleluja, sjung ni änglaskaror
Sjung alla helgon sjung jordens folk
Lov tack och ära vare Gud i höjden

[Vers 5]
Evige Fader, evig är din strålglans
evigt är ljuset från Betlehem
Här över barnet evig lyser glorian