Hem Tillbaka

Gnistan

[Vers 1]
Som fordom Elia bland larmande hop
fick eld ifrån himmelen falla
så tändes gnistan trots fiendens rop,
då Herren sitt folk hördes kalla

[Refräng]
Låt gnistan från altaret tända vår själ
så elden får brinna och allting blir väl
Låt gnistan tända vår själ
Låt gnistan tända vår själ

[Vers 2]
På lärjungaskaran föll elden en dag
uppfyllda de blev då av Anden
De talade tungor av olika slag
och löstes från jordiska banden

[Vers 3]
Till längtande själar i ångest och nöd
gick lärjungarna tända med hälsning
om frihet och räddning från synd dom och död
om evig förlossning och frälsning

[Vers 4]
O Herre vi ber dig låt ännu en dag
Din eld ifrån himmelen falla
Ja, rena vårt hjärta till ditt välbehag
Låt gnistan tända oss alla