Hem Tillbaka

Att tjäna Dig


Att tjäna Dig är min vilja,
att få höra Din röst min bön,
att vittna om Dig mitt uppdrag,
att få möta Dig blir min lön.
Jesus det liv jag äger
Ger jag nu åt Dig.
Det är ändå så litet
mot vad Du gjort för mig.