Hem Tillbaka

Herre Din mäktiga hand, bara Du är Gud

[Vers]
Herre, Din mäktiga hand formade himmel och jord
efter Din vilja blev världen till
genom Ditt eviga ord medan morgonstjärnorna
sjöng tillsammans fick allting liv av Dig
medan änglarna jublade av glädje tänkte Du på mig

[Refräng]
Bara du är Gud, allting är skapat för att ära Dig
och för att förhärliga Ditt namn har du skapat mig
Bara Du är Gud, långt innan jordens grund blev lagd fanns Du
Evige Gud utan början utan slut

[Vers 2]
Herre Du formade mig, hela mitt liv äger Du
Låt mina dagar behaga Dig,
låt mig få tjäna Dig nu och när solen gått ner
för den sista gången och tiden nått sitt slut
ska jag lägga min krona vid Dina fötter
och tillbe dig min Gud