Hem Tillbaka

Hur skall jag prisa dig min Gud (Ps 334)

[Vers 1]
Hur skall jag prisa dig min Gud
för kärleken du ger
Dess längd och bredd och höjd och djup
ej någon mänska ser

[Vers 2]
Din nåd är fri, din kärlek stor
långt mer än någon väns
Den famnar över rum och tid
och har ej någon gräns

[Vers 3]
Du lämnar ingen utanför.
Du hela världen bär
Och jag får också slutas in
bland dem du söker här

[Vers 4]
Din kärlek väntar på mitt svar
Jag kommer som jag är
Jag är ditt barn, du är min far
För evigt din jag är

[Vers 5]
Blott du har rätten till mitt liv
Så tag mitt kluvna jag
och gör mig hel och gör mig sann
av kärlek fylld var dag