Hem Tillbaka

De blomster som i marken bor, sgt 202

[Vers 1]
De blomster som i marken bor
kan aldrig själen glömma
Hur skönt att djupt bland gläntors flor
se solens fingrar sömma
En vacker klädnad till den säng
som vi ger namnet sommarns äng
Och som med solens gyllne tråd
hopsömmas våd för våd

[Vers 2]
En sommarpsalm jag sjunga må i själens vinterdagar
Och låta tungsint tanke gå
Och mana sommarns hagar
Att träda fram till sinnets stöd
I vinterns långa själanöd,
Att djupt i minnet skåda Gud
I evig sommar skrud