Hem Tillbaka

Det susar genom livets strid, 109

[Intro]

[Vers 1]
Det susar genom livets strid
En fläkt av himmelrikets frid,
En klang av harpotoner.
En aning fyller varje bröst,
Och stilla ljuder Andens röst
I jordens alla zoner
O mänsklighet, ställ dörrn på glänt
Det är advent, det är advent!

[Vers 2]
Han kommer hit, en mänskoson
Ur Fadrens rike fjärran från
Och gästa vill vår boning
Han kommer ned till jordens grus
Med evig kärlek, nåd och ljus
Och bjuder oss försoning
Ett sken är nu i öster tänt
Det är advent, det är advent

[Vers 3]
Han kommer med ett sällsamt bud
från kärlekens och nådens Gud
att bringa till de sina.
Så öppna hjärtats tempelhus
och låt hans rika, fulla ljus
därinne klart få skina.
Då blir Guds under sett och känt
Det är advent, det är advent!