Hem Tillbaka

Helig, Helig, Helig (Heligt är Guds lamm)

[Refräng]
Helig, Helig, Helig, Helig
Helig, Helig
Heligt är Guds lamm Guds offer lamm

[Slut]
Heligt är Guds lamm
Heligt är Guds lamm
Heligt är Guds lamm Guds offer lamm

[Vers]
Han som är upphöjd upp till himlens tron
Han är Guds egen älskade son
Omsluten av änglar som faller ner, tillber
Väntar att få kröna honom såsom kungars kung