Hem Tillbaka

Gud låt ditt ord (se jag vill bära ditt budskap) sgt 89

[Vers 1]
Se jag vill bära ditt budskap Herre
av hjärtat sjunga ditt lov och pris
Med glädje vill jag ditt ord förkunna
som gör den svage vis

[Refräng]
Gud låt ditt ord i mitt liv få råda
att andra där din kärlek kan se
ja låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske

[Vers 2]
Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer
Jag döljer livet som du oss ger
som Jesus kom att oss uppenbara
då han till oss steg ner

[Vers 3]
Gud, låt oss känna din Andes ledning
så att vi vet att din väg vi går
Låt elden brinna i våra hjärtan
till dess vi målet når

[Refräng #]
Gud låt ditt ord i mitt liv få råda
att andra där din kärlek kan se
ja låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske