Hem Tillbaka

Lyfter namnet Jesus

[Vers]
Det finns inget större namn som till oss är givet
Det rymmer vägen till Gud, sanningen och livet
Tron på det namnet skänker hälsa och frid
all ondska får vika, när namnet predikas,
vår Segrare bär det för alltid

[Refräng]
Vi lyfter namnet Jesus nu
Vi lyfter högt Ditt namn
Som ett banér
Över vårt folk och vårt land,
var familj och vart hem
Så alla ser,
ser det namn som bär löfte om frälsningen

[Coda]
Hos ingen annan, ingen annan, ingen annan
Ingen annan, ingen annan, ingen annan
finns räddningen
Bara hos Dig, bara hos Dig,
bara hos Dig, Jesus