Hem Tillbaka

Vi är barn till en segrare


Vi är barn till en segrare
Som har krossat ondskans makt
Vi är barn till en segrare
Allt är honom underlagt