Hem Tillbaka

Det är saligt att på Jesus få tro (mandolin)

[Vers 1]
Det är saligt på Jesus få tro
och att vara Guds barn blott av nåd
Det blir härligt hos Jesus få bo
och där prisa hans trofasta råd

[Ref]
Gud ske lov, Gud ske tack
att hans salighet även är min
Gud ske lov, Gud ske tack
att hans salighet även är min

[Vers 2]
Det är saligt att samlas i tro
omkring ordet till bön och till sång
O hur härligt det blir vid Guds tron
att få stå bland de frälsta en gång

[Vers 3]
Det är saligt att tro
fast vi än ej fått skåda vår frälsare kär
men en dag skall han komma igen
vi får se honom såsom han är