Hem Tillbaka

Jag har i himlen en vän så god, sgt 567

[Vers 1]
Jag har i himlen en vän så god
en vän så god, en vän så god
Han har mig löst med sitt eget blod
från satan, synden och världen
Han lyssnar alltid till hjärtats bön
han har mig lovat en krona skön
den jag skall bära som nådelön
när jag en gång slutat färden

[Vers 2]
Jag ser i ordet hans sköna bild
hans sköna bild, hans sköna bild
han är så tålig, han är så mild
han är den bäste av alla
Han är en hjälte som ingen ann'
för mig han stridit och seger vann
I honom jag nu ock segra kan
för mig skall fienden falla

[Vers 3]
Mitt skuldregister han plånat ut
han plånat ut, han plånat ut
på mina synder han gjorde slut
den bördan slipper jag bära
Jag är i honom så täck för Gud
ty han har klätt mig i helig skrud
och därför höjer jag lovets ljud
så gott jag kan, till hans ära

[Vers 4]
Och nu jag sjunger så nöjd och glad
så nöjd och glad, så nöjd och glad
Ty Gud berett mig en härlig stad
där jag får vila från striden
Där finns ej sorger där finns ej nöd
och ingen smärta och ingen död
blott liv och hälsa i överflöd
och ingen ände på friden

[Vers 5]
Där får jag möta min vän så god
min vän så god, min vän så god
som här lät offra sitt eget blod
till min och allas försoning
Där brusar sången så hög och klar
en glädjeström genom hjärtat far
och evigt stannar den hos mig kvar
i himlen härliga boning