Hem Tillbaka

Det enda jag vet, sgt 521

[Intro]

[Vers 1]
Det enda som bär när allting annat vacklar
det är Guds nåd och Guds barmhärtighet
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet

[Refräng]
Det enda jag vet, det är att nåden räcker
att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker
Det enda jag har att lita till en gång
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd

[Vers 2]
Det enda som står igenom alla tider
det är Hans kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller.
det varar blott en kort och flyktig stund

[Vers 3]
Det enda jag har inför den vita tronen,
det är en frälsad själ, halleluja.
Och detta är nog,för all min synd blev sonad
när Jesus dog för mig på Golgata