Hem Tillbaka

Du är större / You are greater

[Vers 1]
Mörker drabbar alla i en fallen värld
Så mycket som jag ej förstår
Svårigheter, sorger, och smärta, och svek
När nöden är stor, är Du större

[Refräng 1]
Du är större, än ett storm-igt öppet hav
Du är större, än vår smärtas djupa kval
Du är större, ändå, fast livet rusar på
Du är Herre och Gud, Du är större

[Vers 2]
Gårdagen är nu förbi, den kom-mer ej tillbaks
Resten av livet börjar n-u
med blicken fäst på Dig, sann och
tro-fast är Du
Du är kär-lek och fr-id, och du är stö-rre

[Refräng 2]
Du är större, än fördärvets väg vi går
Du är större, än allt fienden förmår
Du är större, och Du skänker frid,
jag inte kan förstå
Du är hopp, Du är ljus, Du är större

[Slut]
Du är kärlek och frid, du är större
Du är Herre och Gud, och Du är större