Hem Tillbaka

Lyss till änglasånges ord, ps 123

[Vers 1]
Lyss till änglasångens ord
Gud är kommen till vår jord
Nyfött barn vår konung är
frid åt människor han bär
Folk stäm in i himlens kör
med en sång som aldrig dör
Han som föds i Betlehem
är vår frälsare och vän
Lyss till änglasångens ord
Gud är kommen till vår jord

[Vers 2]
Han som tronat högt i skyn oåtkomligt för vår syn
Blir ett barn i jungfruns famn Jesus Kristus är hans namn
Nära kommer livets ord tar gestalt på denna jord
Mitt ibland oss bor de här visar oss vad kärlek är
Lyss till änglasångens ord Gud är kommen till vår jord

[Vers 3]
Barn och broder Gud och man Fridens furste heter han
Stillar oro läker sår lär oss bedja fader vår
Delar all vår lust och nöd mellan födelse och död
Möter oss en gång på nytt när en evig dag har grytt
Lyss till änglasångens ord Gud är kommen till vår jord