Hem Tillbaka

Ära halleluja, värdig värdigt är Guds Lamm, sgt 339

[Intro]

[Vers 1]
Värdig, värdig är Guds Lamm
Folk av varje släkt och stam
Bär till Honom lovsång fram
Jesus Guds son

[Refräng]
Ära halleluja, Ära halleluja
Ära halleluja, till Guds Lamm

[Vers 2]
Nya tider hör dig till
ty Du bryter dess sigill
och dem formar som du vill
Jesus, Guds Ord

[Vers 3]
Du skall göra allting nytt
när de mörka skuggor flytt
evighetens morgon grytt
Jesus, Guds ljus

[Vers 4]
Skapelsen lovsjunger dig
Äran, äran tillhör dig
Du som återlöste mig
Jesus, Guds Lamm

[Refräng #]
Ära halleluja, Ära halleluja
Ära halleluja,
till Guds Lamm
till Guds Lamm
till Guds Lamm