Hem Tillbaka

Här en källa rinner

[Vers 1]
Här en källa rinner
säll den henne finner
Hon är djup och klar
gömd men uppenbar

[Vers 2]
Andens törst hon släcker
och i hjärtat väcker
frid och stilla ro
kärlek, hopp och tro

[Vers 3]
Ja, uti dess flöden
gives bot mot döden
i dess friska flod
blir min vilja god

[Vers 4]
Du Guds kärleks källa
Du skall evigt välla,
evigt hälsosam
skall Din flod gå fram