Hem Tillbaka

Inför Dig


Låt mig få stå, här inför Dig
Höra Ditt hjärta slå, dra mig nära Dig
Inför Din tron, jag böjer mig ner
Lyft upp min blick, Herre, hjälp mig att se
Att hos Dig finns livet, kärleken och friheten för mig
Fader, jag älskar Dig