Hem Tillbaka

Makten är i Jesu händer

[Vers 1]
Makten är i Jesu händer,
allt är honom underlagt.
Dödens udd är bruten,
ondskans makt är krossad,
han har vunnit seger, han har makt.

[Refräng]
Jesus har makt, han har all makt,
han vunnit seger på Golgata
Jesus har makt, han har all makt,
han vunnit seger på Golgata

[Vers 2]
Frukta ej du Guds församling
Herrens Ande bor i dig.
Helig eld skall brinna,
du skall övervinna,
dödens portar hindrar inte dig.