Hem Tillbaka

O store Gud (Ps 11)

[Vers 1]
O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.

[Kör]
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

[Mellan]

[Vers 2]
När jag hör åskans röst och stormar brusa
och blixtens klingor springa fram ur skyn
när regnets kalla friska skurar susa
och löftets båge glänser för min sky

[Vers 3]
När sommarvinden susar över fälten
När blommor dofta invid källans rand
När trastar drilla i de gröna tälten
Vid furuskogens tysta, dunkla rand

[Vers 4]
När jag i Bibeln skådar alla under
Som Herren gjort sen förste Adams tid
Hur nådefull Han varit alla stunder
Och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid

[Vers 5]
När tryckt av synd och skuld jag faller neder
vid Herrens fot och ber om nåd och frid
och han min själ på rätta vägen leder
och frälsar mig från all min synd och strid

[Vers 6]
När en gång alla tidens höljen falla
och jag får skåda det jag nu får tro
och evighetens klara klockor kalla
min frälsta ande till dess sabbatsro