Hem Tillbaka

Ljus som liv åt världen gav, ps 338

[Vers 1]
Ljus som liv åt världen gav, Halleluja
Här sin boning bland oss tar, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 2]
Lyser i den mörka natt, Halleluja
Över döden har det makt, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 3]
Vittnesbördet Johannes bar, Halleluja
Om det ljus som gryr i dag, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 4]
Hit från himlen nåd blev sänkt, Halleluja
fast vår dörr var låst och stängd, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 5]
Nu Guds kärlek tag emot, Halleluja
Den ger kraft till tro och bot, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 6]
Moses av oss lag och krav, Halleluja
Jesus lyfter bördan av, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 7]
Skaparljus, du livets ord, Halleluja
Sök vårt hjärta, led vår fot, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja