Hem Tillbaka

Jag gläder mig i Dig

[Ref]
Jag gläder mig i Dig
Jag gläder mig i Dig
Du är min Herre, Jesus
Jag gläder mig i Dig
Jag gläder mig i Dig
Du är min Herre och kung

[Vers]
Med min mun vill jag förkunna Ditt majestät
Med mitt hjärta vill jag uttrycka min tacksamhet
Mina händer vill jag lyfta i längtan efter Dig
Du är värdig, värdig är Du
Du är värdig, värdig är Du

[Ref #]
Jag gläder mig i Dig
Jag gläder mig i Dig
Du är min Herre, Jesus
Jag gläder mig i Dig
Jag gläder mig i Dig
Du är min Herre och kung