Hem Tillbaka

Bred dina vida vingar

[Vers 1]
Bred dina vida vingar
o Jesus, över mig
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig
Bliv du min ro, min starkhet
min visdom och mitt råd
och låt mig alla dagar
få leva av din nåd

[Vers 2]
Förlåt mig alla synder
och två mig i ditt blod
Ge mig ett heligt sinne
en vilja ny och god
Tag i din vård och hägnad
oss alla, stora små
och låt i frid oss åter
till nattens vila gå