Hem Tillbaka

Gud är trofast, sgt 30

[Vers 1]
Gud är trofast så ljöd sången bland Guds folk i forna dar
Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar
Han som förr sitt folk välsignat
är för oss den samme än
Gud är trofast, Gud är trofast
Sjung det om och om igen

[Vers 2]
Gud är trofast skriv de orden över varje nyfödd dag
hur än allt sig ter på jorden om du själv är hjälplös svag
Gud är trofast, ja det räcker ända in i himmelen
Gud är trofast, Gud är trofast Sjung det om och om igen

[Vers 3]
Som han var förblir och är han lika trofast år från år
Både dig och bördan bär han tills du evigt bärgad står
Då skall sången åter tona
om Hans nåd och trofasthet
Gud är trofast, Gud är trofast
Sjung det i all evighet
Gud är trofast, Gud är trofast
Sjung det i all evighet