Hem Tillbaka

Helig, helig, helig är Herren Sebaot, sgt 690


Helig, helig, helig är Herren Sebaot
Helig, helig, helig är Herren Sebaot
Hela jorden är full av Din härlighet,
hela jorden är full av Din härlighet
hela jorden är full av Din härlighet
Ära vare Gud